Program i Asker kulturhus

Tidspunkt: Onsdag 24. mai kl. 09:00 – 16:15

Sted: Asker kulturhus, Strøket 15A, 1383 Asker

Hovedprogrammet 24. mai vil bestå av 8 temabolker med innlegg og panelsamtaler. Bolkene vil utforske relevante temaer for sirkulærøkonomiens rolle som verktøy i å nå Norges og verdens klima- og miljømål.

Konferansier er Ellen Høvik, kommunikasjonssjef Circular Norway og Natalia Mathisen, forretningsutvikler, Norsk senter for sirkulær økonomi (NCCE). Årets konferanse er et samarbeid med Asker kommune, og er støttet av Avantor, Slemmestad Brygge, Silva Green Fuel og RENAS. Sintef er med som samarbeidspartner for innhold i programmet.

Bli med oss – live eller online!

09:00 Åpning og presentasjon status og ambisjoner for sirkulær økonomi
 • «Kloden er syk»- live fremføring
 • Velkommen og introduksjon av årets samarbeidspartnere i Asker
 • EUs satsing på sirkulærøkonomi – film
 • Sirkulær smakebit: EUs løsninger for en sirkulær økonomi – Hege Rooth Olbergsveen, seksjonsleder Miljødirektoraret
 • Sirkulærøkonomi som verktøy for klima- og miljømål – Lene Conradi, ordfører Asker
 • Mathilde Tybring-Gjedde – stortingspolitiker Høyre
 • Slik lykkes vi med omstilling av næringsliv og industri – Ole Erik Almlid, administrerende direktør NHO
 • Samtale: Hvordan kan næringslivet og kommuner bidra til omstillingen til sirkulær økonomi?
09:45 Verdensledende teknologi for sirkulære løsninger
 • Fra dominans i flaskepant til kutt i matsvinn og urban mining – Tove Andersen, CEO Tomra
 • Termisk hydrolyse – fra slam til nyttige næringstoffer og energi –Per Lillebø, styreleder og grunnlegger av Cambi
 • Avansert biodrivstoff til avkarbonisering av transportsektoren – Per Are Hellebust, CEO Silva Green Fuel
 • Paneldebatt: Hvordan bidra til verdensledende teknologi for sirkulære løsninger?
10:15 pause

10:30 Hvordan lykkes med forsyningssikkerhet og ombruk av råmaterialer
 • Forskningens bidrag til en bærekraftig og stabil forsyning av materialer – Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF
 • Norsk sårbarhet for kritiske råmaterialer – Bjørn Arild Thon, CEO RENAS
 • Urban mining og sirkulært design – Ingrid Guddal, Head of recycling, Hydro
 • Utnyttelse av ressursene i avløpet – Kjetil Wang-Hansen, daglig leder i Veas Selvkost AS
 • Fra kumøkk til ombruk av råmaterialer – Carl Hansson, CEO N2Applied
 • Paneldebatt: Hvordan lykkes med forsyningssikkerhet av kritiske råmaterialer?  
11:30 skap lønnsomme sirkulære verdikjeder og nye arbeidsplasser
 • Et senter for ombruk og reparasjon – Desiree Hagman, senterleder Omigjen ombrukssenter
 • Søm for sirkulær verdiskapning, sysselsetting og bærekraft – Sandra Celine Tollefsen og Farzaneh Aghalo, Sisters in Business
 • Et økosystem for sirkulær verdiskaping – Sara Mahdavi, daglig leder Repasdo AS
 • Logistikk for et sirkulært samfunn med ombruk, deling, vedlikehold og reparasjon – Kristoffer Kragerud, driftsdirektør Wanda Space
 • Introduksjon av pitche-sirkel i lunsjen – Fredrik Brodtkorb, daglig leder RE gründerhus
12:00 LUNSJ
 • Utstillingsområde
 • Sirkulær start-up pitch
 • Rundebord i samarbeid med SINTEF – Veikart for å omstille Norge til sirkulærøkonomi
12:00 rundebord: Hvordan sikre ombruk av kritiske råmaterialer

Rundebord med 15 inviterte ledere og forskere fra næringsliv og akademia. Samtalen er rundt hvordan Norge kan lykkes med nytt EU-krav om 15 prosent urban mining og resirkulering av kritiske råmaterialer. Anbefalingene deles med regjeringen ved næringsminister Jan Christian Vestre. 

13:05 Hvordan engasjere forbrukeren i sirkulærøkonomi 
 • Fra bærekraftstrategi til sirkulære forretningsmodeller – Ida Pernille Hatlebrekke, leder klima og miljø Møller Mobility Group og Roger Hansen, daglig leder Møller Bil 
 • Nye forretningsmodeller og bærekraftig klesproduksjon – Yngvill Ofstad, bærekraftsansvarlig Bergans
 • Kan vi spise sirkulært og lokalt i byen? – Ketil Stoknes, PhD Senior project leader R&D, Lindum
 • Paneldebatt: Hvordan motivere forbrukeren til endringer i sin hverdag? 

 

14:00 Nye krav og produsentansvar   
 • Bremser norske særlover for avfall omstillingen til sirkulær økonomi? – Svein Kamfjord, direktør Samfunnsbedriftene
 • Hvordan å lykkes med nye krav for plast og matsortering – Runar Bålsrud, leder Avfall Norge
 • Produktkunnskap i anskaffelser for redusert forbruk og økt ombruk – Tore Havellen, miljørådgiver Sykehusinnkjøp HF/Oslo universitetssykehus
 • Hvordan fremskynde sirkulær økonomi og måle omstillingen – Kjetil Bjørklund, fagleder KS­
14:30 Sirkulærøkonomi og ombruk i byggenæringen 
 • Byutvikling i et sirkulært – Øystein F. Thorup, adm. dir. Avantor
 • Kystbyen Slemmestad med sirkulære løsninger – Tom Bratlie, daglig leder Slemmestad Brygge AS
 • Basalt som armering i betong – Terje Nakstad, CEO ReforceTech
 • Ombruk av Nedre Sem Gård, Birgit Rusten, prosjektleder FutureBuilt
 • Forurensede gravemasser som ressurs – Tormod Carlsen, styreleder Envir
 • Digitalisering av alt avfall – Frank Jaegtnes, adm. dir. EFO/leder Samordningsrådet for digitalisering
 • Digitalisering for drift, forvaltning og ombrukstjenester av møbler – Grete Sexe, fagansvarlig sirkulær økonomi SenseOn
 • Ombruk for klima- og miljøbesparelser –Hege Søgaard Moen, prosjektleder Asker kommune   

15:30 Hvordan finansiere omstillingen til en sirkulær økonomi? 
 • Finans som pådriver for sirkulærøkonomi – Alexander Christiansen, leder Circular Norway
 • EUs tsunami av nye krav for finansnæringen – Thina Saltvedt, sjefsanalytiker, Nordea
 • Beregning av uungåtte utslipp og sirkulær økonomi – Joe Eliston, investeringsdirektør, Nysnø 
 • Avkastning og bedre verden – Reynir Indahl, managing partner Summa Equity
 • Paneldebatt: Hvordan sikre finansiering og oppskalering av sirkulære løsninger?
16:00  Utdeling av pris til Årets sirkulære bedrift 

Presentasjon av Årets kandidater.

 • Intervju med representant fra fjorårets vinner Bergans
 • Kommentar fra kunstner bak prisen – Pernille Rosfjord fra Plastic Guerrilla
 • Prisutdeling ved juryleder Ola Elvestuen, stortingsrepresentant (V)
 • Tale fra årets vinner 
16:10  Utdeling av Asker kommunes bærekraftspris 

 • Utdeling av Asker kommunes bærekraftspris ved ordfører Lene Conradi

Mens du venter kan du se opptak fra fjorårets konferanse her.